Quái vật

QUÁI VẬTMột đầu du đãng khóc cười
ột thân ngoan cố trói đời mọt gông
Một vai cùm những viển vông
Một vai xiềng xích cõi lòng bê tha
Bụng phình to túi thơ bầu rượu
Lưng chất oằn vũ trụ ngổn ngang
Hai tay tế thế kinh bang
Hai chân lảo đảo xiên quàng thế nhân

Mai kia hết nẻo đường trần
Thiền bên chín suối tu hồn ngàn thu...