Hai chàng hát rong
HAI CHÀNG HÁT RONGCó hai chàng hát rong
Anh mù theo anh cụt
Lần hồi đi khắp chốn
Vào quán nhậu, quán ăn

Thường anh mù đệm đàn
Anh cụt gân cổ hát
Giọng ngân rung cặp nạng
Bình thản trước nhân tâm

Cũng có khi hòa thêm
Tiếng anh mù khàn đục
Và nhịp theo lốc cốc
Tiếng nạng khua vào nhau

Chẳng bi lụy mè nheo
Ai kêu là đàn hát
Ngày qua ngày gom nhặt
Nhễ nhại với nắng mưa

Đâu ai biết thuở xưa
Hai thanh niên cường tráng
Một anh quê miền Bắc
Anh kia quê miền Nam

Cùng dòng giống Lạc Hồng
Chung lòng yêu xứ sở
Bỗng nghĩa tình vỡ lở
Ngăn cách hai quê hương

Chàng trai Bắc lên đường
Vâng theo lời sông núi
Bốn ngàn năm kêu gọi
Đánh đuổi giặc ngoại xâm

Ngơ ngác chàng trai Nam
Cũng buông cày cầm súng
Tin theo lời lạc lõng
Về đốt phá xóm làng

Đau xót cảnh tương tàn
Anh em phân trận tuyến
Dương súng vào ruột thịt
Bắn tan nát thân mình
Hai anh thành thương binh
Tình cờ sau Giải phóng
Xóa oán thù, sát cánh
Mò mẫm kế sinh nhai

Còn sức còn tương lai
Chí trai chưa tàn phế
Cứ đó đây Trần thế
Cứ đàn hát chan hòa

Âm vang mãi lời ca
Thiết tha yêu cuộc sống
Trên chặng đường dũng cảm
Mặc bốn bề nhục vinh

Có hai chàng hát rong
Anh mù theo anh cụt
Kề vai ngày Thống nhất
Tang bồng giữa đục trong...