Bi hài
BI HÀI KỊCHTòa xử ông tội tù
Cúi đầu, ông ôm mặt
Lại quay vào ngục thất
Chốn một ngày ngàn thu

Thời trước ông đi tù
Vì tự do độc lập
Mong ấm no hạnh phúc
Mưu ích nước lợi dân
Thời nay ông đi tù
Vì nhũng tham đục khoét
Muốn ăn trên ngồi trốc
Mưu mạt nước hại dân

Ừ nhỉ, chỉ bước chân
Tuyệt vời thành lố bịch!*
Vở bi hài thô kệch
Trên sân khấu cuộc đời!...Ghi chú: *Napôlêông, thiên tài quân sự người Pháp của thế giới từng nói: "Từ chỗ tuyệt vời đến chỗ lố bịch, chỉ là một bước chân!"