Thăm thày Lê Thanh PhongHai Le Thanh cùng với Khánh Nguyễn và Lo Vuthang. 16 Tháng 5/2018 lúc 14:40 ·
Kỉ niệm Các anh chị học sinh Thiếu sinh quân khoá 6 (1965-1970) trường văn hoá Quân đội Nguyễn Văn Trỗi thăm thày Lê Thanh Phong (ngày 16/5/2018).
Lo Vuthang
...đến thăm một lúc và trao thầy kỷ niệm chương K6.


Nguyễn Khánh 16 Tháng 5/2018 ·
Lên thăm thầy Phong và trao thầy kỷ niệm K6 họp ở Nha Trang...