Nhẫn nại

NHẪN NẠI

Anh biết đời này,
Chẳng ai hiểu anh đâu
Nghĩ anh điên rồ đòi vượt qua thời đại
Nhưng anh tin sẽ có người nhẫn nại
Lắng nghe anh và thấu tỏ tình anh!

Có phải em không,
Hỡi cô gái lòng lành!?
Trần Hạnh Thu