Chia vui cùng bạn Trỗi - Ngô Trọng Huấn


Chia vui cùng bạn Trỗi


Tối qua đi dự tiệc cưới của con trai Ngô Sơn, gặp lại bao nhiêu là bạn bè Trỗi, vui ơi là vui, toàn nâng chén tình dốc cạn, đi hết bàn này sang bàn khác, quên cả ăn, tối về mới thấy đói, úp tạm bát mỳ, rồi nhớ bạn, gọi điện có thằng nghe có thằng không, nhưng toàn là líu lô như tiếng nước Lào...
Ngồi cạnh Nhân (một còn một mất) và Biên rồ (hai nhân vật VIP của Trỗi) nói chuyện lâu mới thấy (chẳng có tình nào trên đời bằng tình Trỗi)!
Sống gần trọn một đời người, bao buồn vui sướng khổ, quen thân bao nhiêu người, ôi về già gặp lại bạn Trỗi mới thấy tình là đây!

Anh em Trỗi, người thành đạt, kẻ vẫn long đong nhưng gặp nhau, sao lòng ấm lạ, chẳng cho nhau được gì đâu, chỉ những bàn tay siết chặt, những cái ôm nồng ấm... THẾ LÀ ĐỦ TẤT CẢ RỒI

 ❧ ❀ ❧