Tiếc thương

   TIẾC THƯƠNG BẠN


Thời gian thoáng chốc bóng chim câu
Rượu vui mới đó đã rượu sầu
Trần thế đãi bày sao mà bạc
Bắt về cho ở tiễn thương đau

Thôi rồi từ nay tạm biệt nhau
Bạn đi trước nhé, đợi tôi sau
Mai kia trong cõi trời an lạc
Tay bắt mặt mừng giữa hoàn cầu!