Nhớ Hồng lồi

Hồng lồi mất, ko đến chia tay bạn được. Nay làm cái clip này thay cho nén nhang. Cầu mong bạn ra đi thanh thản và mãi mãi "sống" cùng AE.
(Xem màn ảnh rộng)