Suy tư vớ vẩn - Ngô Trọng Huấn


Suy tư vớ vẩn


Con người ta, sống trên cõi đời này ai cũng muốn mình, con cái mình thành đạt. Muốn thành đạt, điều tiên quyết là phải có tài năng và đạo đức! Và: 40% là may mắn (số phận).

Cõi trần gian ai biết đâu ai
Gặp thời thế thế thời phải thế


Nhưng không phải ai THÀNH ĐẠT cũng có cuộc đời đồng hành cùng HẠNH PHÚC.

Chỉ có duy nhất một mẫu người thành đạt bằng tài năng, đức độ và lương tâm trong sáng mới có hạnh phúc thật sự và vẹn toàn!


 ❧ ❀ ❧