Bạn k6 thăm rừng Sác

Hôm rồi mấy bạn k6 (2 từ HN, 2 ở SG - 2 tên Thắng, 2 họ Hà) rủ nhau đi rừng Sác thăm chiến khu Đoàn 10 Đặc công.


(Xem màn ảnh rộng)