Ảnh cũ K6

Nguyễn Anh
Lớp 10E trường PTCN cấp III Đống đa HN: (Phải sang) Dương Quế Phước (H1,3), Minh Tân (H2,1), Quang Dũng (H2,2), Tùng Giang (H3,1), Chi cố (H3,8), Hoàng Anh (H3,11).Meo Ha‎ đến Bạn Trỗi K6 31 tháng 7 lúc 18:26 ·

Minh Nguyen: Từ phải sang trái Trịnh Cường, Hoa Nguyen Van, Trần Trọng Quang, Nguyễn Quang Bắc (bu), Lê Quốc Bình, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Tiến Quân, Tạ Xuân Sơn, Phạm Ngọc Chỉnh, Nguyễn Quốc Thắng, Đặng Việt Trung béo (ko phải NVT, học Chu Văn An).