Các khóa út gặp nhau - dathb136

Start:     Dec 3, '09 6:00p
Location:     TP HCM


dathb136 

Từ trái qua: Dũng K9 từ Đà Nẵng vào, Khánh 'chuột' k7, Huỳnh Hồng k6, Vũ Hưng k6, Đạt k8, Minh Phượng k6, chồng Phượng, Nhân 'giun' k7.

Tình cờ các khóa 6, 7, 8, 9 gặp nhau tối qua.
Từ trái qua: Dũng K9 từ Đà Nẵng vào, Khánh "chuột" k7, Huỳnh Hồng k6, Vũ Hưng k6, Đạt k8, Minh Phượng k6, chồng Phượng, Nhân "giun" k7.

Đăng lại bài viết của dathb136 (đã đăng tại Blog "Út Trỗi”: Thứ sáu, 4 tháng mười hai, 2009)


HTML Hit Counter