Đám cưới con gái Lê Minh Chính

Start:     Dec 28, '09 6:00p
Location:     Cung Văn hoá Việt – Xô, HN.... Tối dự đám cưới con gái Lê Minh Chính k6 Trỗi tại Cung Văn hoá Việt – Xô. Gặp nhiều bạn bè cũ, nhất là anh em k6 và đồng nghiệp ở Cục Tác chiến điện tử...

...Sau đó anh em k6 lại kéo ra Cấm Chỉ ăn nhậu chia tay Tâm từ SG ra. Khỏe ra phết!!!

(kienquoc, 29/12/2009)


Đăng lại tin của KQ (đã đăng tại Blog K5: Thứ ba, ngày 29 tháng mười hai năm 2009)