Họp mặt K6-HN 20/12/2009 (Update 1/1/2010)

Cảm ơn bạn Tuấn K8-NVT đã chụp và đưa lên mạng các hoạt động của K6. Xin phép được lấy về và post lại tại Bạn Trỗi K6.

Xem:

Ảnh gốc tại Blog K8-NVT
Tin vui từ cuộc gặp mặt k6 HN - Nguyễn Anh Minh k6, 27/12/2009, Blog K5.