Nhóm nhỏ K7, K8 SG đi xuyên Việt

Start:     Jul 9, '12
End:     Jul 29, '12
Location:     ...Tuy Hòa, Tam Kỳ, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Đảo Cồn Cỏ, Quảng Bình, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào cai

Nhóm nhỏ Sài Gòn do bạn Hai Sói Đạt bột trưởng đoàn, sớm thứ Hai ngày 9 rủ nhau đi xuyên Việt...

 X2000
Ảnh ĐN


Xem:
 1. Lào cai - ĐN, 29/07/2012, Blog anhdo90.
 2. Hà Giang - ĐN, 26/07/2012, Blog anhdo90.
 3. Hà Giang nơi địa đầu. - ĐN, 23/07/2012, Blog anhdo90.
 4. Trên đường thiên lý - ĐN, 22/07/2012, Blog anhdo90.
 5. Quảng Bình và động Thiên Đường - ĐN, 19/07/2012, Blog anhdo90.
 6. Đường Tây Trường Sơn - ĐN, 18/07/2012, Blog anhdo90.
 7. Đảo Cồn Cỏ - ĐN, 16/07/2012, Blog anhdo90.
 8. Món ngon miền biển - ĐN, 15/07/2012, Blog anhdo90.
 9. Ghé thăm bạn - ĐN, 26/07/2012, Blog K8.
 10. Xuyên Việt 2012 - ĐN, 12/07/2012, Blog anhdo90.
 11. BẠN HIỀN - N.H.QUE, 24/07/2012, Blog K8.
 12. Đi Cồn cỏ - VNQ, 15/07/2012, Blog K8.
 13. Xuyên Việt - ĐN, 12/07/2012, Blog K8.