Kỉ niệm 65 năm Ngày thành lập QĐNDVN (22/12/1944 - 22/12/2009)

Start:     Dec 22, '09
Location:     Blog


34 đội viên đầu tiên của lực lượng Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - (nguồn Wikipedia)


Xem:Free Counter