K3-HN tổ chức kỷ niệm 65 năm QĐNDVN

Start:     Dec 22, '09 11:00a
Location:     Bia "Hải xồm" 23 Nguyễn Đình Chiểu, HN

Xem: