Tin buồn: bạn Phan Đình Nhân mấtBạn Phan Đình Nhân - K6

Phan Đình Nhân - K6


1953
2024
Nhân chột
0913.217988 - HN - VN
2CE - Phan Thu Lương K3-C11, Phan Đình Nhân K6
Blog: https://anh-bantroik6.blogspot.com/2012/10/phan-inh-nhan.html

1967

2017


đã mất tại Hà Nội,
ngày 18/5/2024 (Ngày 11 tháng 4 năm Giáp Thìn), thọ 72 tuổi.
Lễ viếng vào hồi 9h00 ngày 21/5/2024
tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (BV quân y 108), Hà Nội.
Kính mời các bạn K6 đến viếng.

(Theo tin từ Vu Dien Bien!)

Bạn Trỗi K6 xin chia buồn với gia đình bạn Phan Đình Nhân!Phan Đình Nhân

1953-18/5/2024