Chán !!! - dđ

CHÁN !!!

 Duy Đảo      

Bị cáo Sĩ đang nghe Tòa tuyên án.Bị cáo Sĩ đang nghe Tòa tuyên án.
Thế là Huỳnh Ngọc Sỹ nhận án Chung thân. Phải nói là đểu thật! Nhằm lúc chuẩn bị "ĐH" đối phương mới lôi Sỹ ra xử trong khi có thể câu dầm thêm thời gian cho qua đại hội. Có thách kẹo anh 3 anh 2 nào dám nhúng tay vào can thiệp trong lúc "Dầu sôi lửa bỏng" như thế này dù có thể phịa ra là một số từ trong hồ sơ từ phía Nhật đưa cho cơ quan điều tra dịch chưa sát ý ... Cần thời gian để hiệu đính chỉnh sửa ...vv.

Phải nói là trong toà Sỹ cãi hăng thật chính vì hăng nên hội đồng xét xử mới lộn ruột giữ y án - chung thân. Còn đề nghị điều tra tiếp 2 triệu đô mà phía Nhật đưa cho Sỹ thời gian trước đó.


Bao nhiêu phóng viên từ T.Hình đến báo viết, ảnh... Thế mà tuyệt nhiên chương trình thời sự cấm đài truyền hình nào từ TW đến địa phương phát lại ( Chứ chưa nói đến trực tiếp) mà cũng chả thấy đưa tin. Không hiểu ra làm sao. Làm chính trị chả khác gì như mấy anh thợ xẻ gổ, là phải "Kéo cưa lừa xẻ" như các cụ vẫn dạy. Chán cho cái quyết tâm chống tham nhũng và tuyên truyền chông tham nhũng của mấy bác quá.


Đăng lại bài viết của Duy Đảo (đã đăng tại Blog K5: Thứ năm, ngày 21 tháng mười năm 2010)

Xem:
  1. CHÁN !!! - Duy Đảo, 21/10/2010, Blog K5


Web Counter