Khóa 2 về Mỹ Yên

Start:     Oct 2, '10 07:00a
Location:     Mỹ Yên, Đại Từ, Thái Nguyên


Khóa 2 về Mỹ Yên"... Các học sinh trường Trỗi không có ai may mắn bằng khóa 2 vì khóa hai đã trải qua cả ba cách sống của vùng rừng núi Mỹ Yên này. Đầu tiên từ Trại Cờ tập trung lên chúng tôi đã phá núi, mở rừng , chặt cây làm lán, làm nhà trong rừng sâu Tam Đảo, sau đó lại rời rừng sâu ra dựng nhà tại bờ suối, cũng từ đó mới có từ "Chín Suối" từ này do thầy Trực dậy toán đặt cho - lớp chín bên bờ suối. Từ "Chín Suối " đầu năm lớp 10 chúng tôi chuyển vào ở tại nhà dân. Cứ năm thằng một nhà, sống với dân, học ở nhà dân, ngủ cũng ở nhà dân chỉ có ăn là riêng thôi..."
(Chu Kì Minh)Đón chúng tôi là anh Quang nguyên Chủ tịch, nguyên Bí thư Đảng ủy - đương nhiệm là chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Mỹ Yên - một người bạn lớn của trường ta và của cả khóa 2.
... Đón chúng tôi là anh Quang nguyên Chủ tịch, nguyên Bí thư Đảng ủy - đương nhiệm là chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Mỹ Yên - một người bạn lớn của trường ta và của cả khóa 2...

... chúng tôi về lại Cao Chùa nơi một thời chúng tôi đã ba cùng với dân của Yên Mỹ... gặp lại những chị, những anh ngày xưa đã cưu mang chúng tôi... chị chủ nhà ... nhớ tên hết tất cả 5 đứa ngày xưa ở trong nhà chị...
... chúng tôi về lại Cao Chùa nơi một thời chúng tôi đã ba cùng với dân của Yên Mỹ... gặp lại những chị, những anh ngày xưa đã cưu mang chúng tôi... chị chủ nhà ... nhớ tên hết tất cả 5 đứa ngày xưa ở trong nhà chị...
... chúng tôi về lại Bom Bom, thả mình trong dòng suối trong xanh, mát lạnh, ngắm nhìn lại nơi tổ chức lễ khai giảng đầu tiên của trường trong rừng sâu Đại Từ. Bồi hồi thư giãn nằm trên tảng đá "Trời cho" và nghĩ về một thời...

Xem:
  1. NGHĨ VỀ MỘT THỜI - Chu Kì Minh khóa 2, 05/10/2010, Blog K5
  2. Về Mỹ Yên - Quang Việt, 04/10/2010, Blog K5
  3. Tản mạn Cao Chùa, Yên Mỹ - Quang Việt, 30/08/2010, Blog K5
Web Counter