K6: 45 Năm Trường Trỗi - SG
Nguồn: HMK6, AMK3 http://picasaweb.google.com.vn/laombeo/0310201045namNVT#

Xem bài: HỌP MẶT Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi phía Nam - Cập nhật! - Tin tổng hợp, 03/10/2010, Blog K6 

Lưu ý: Để xem ảnh ở độ phóng đại lớn hơn
  • Chọn Slideshow (Nhấp chuột trái vào chữ Slideshow có ở góc trên bên phải)
  • Chọn Settings (Nhấp chuột trái vào chữ Setting có ở dòng trên bên phải - hiện ra khung Slideshow Settings)
  • Chọn độ phóng đại muốn xem ở dòng Photo Size - ví dụ 1200x1200 (Nhấp chuột trái vào mũi tên chỉ xuống (v) - chọn 1200x1200)
  • Trở ra (Nhấp chuột trái vào kí hiệu x)
  • Nếu cần Nhấn chuột phải vào ảnh, rồi chọn Xem ảnh (View) = dòng 1, nếu thấy kí hiệu (+) thì nhấn chuột trái vào ảnh 1x.

HTML Hit Counter