Sáng qua, gặp anh Lữ Thái thì nhận được thông tin, Hùng X k6 còn lưu giữ phim tư liệu ngày khai truờng và gặp mặt các Hội truờng thời kì sau 1990. Gọi cho Hùng thì biết đã bàn giao cho Hà “mèo” tất cả, chất lượng còn tốt. Vậy là Hà có trong tay những tư liệu cực qúy, có thể cho ra 1 sản phẩm mới, hay hơn, đủ hơn về truờng ta. Vui! (KQ, 20/10/2010 - http://bantroik5sg.vnweblogs.com/post/10696/263442)