Trang chính Home Page của Bạn Trỗi K6 = http://nvtk6.multiply.com mấy hôm nay bị hỏng, không vào được, đang phải chờ giúp đỡ từ Trung tâm (Development Team). Mong mọi người chịu khó chờ vậy :( . Các trang khác vẫn xem được, vì vậy các bác có thể vào bất cứ trang nào ngoài Home Page (My Site) đều được, ví dụ http://nvtk6.multiply.com/journal.