Tức nhau tiếng gáy - hameok6


Tức nhau tiếng gáy

 hameok6      

Khoá 6 cũng có hình ở Hội trường HN chứ bộ!

H1. Khoá 6 có mặt phải trên 7 chục mạng, Bắc - Nam đủ cả (khoảng gần chục mạng không tham gia phần Hội nên thiếu ở hình này)H1. Khoá 6 có mặt phải trên 7 chục mạng, Bắc - Nam đủ cả (khoảng gần chục mạng không tham gia phần Hội nên thiếu ở hình này)
H2. Thầy Trường - CTV K6 cùng tham dự.H2. Thầy Trường -
CTV K6 cùng tham dự.
H3. H4. Chụp hình bên ngoài khi các đại biểu đang H3. Chụp hình bên ngoài khi các đại biểu đang "huấn thị" trong Hội trường.H4. Chụp hình bên ngoài khi các đại biểu đang H4. Chụp hình bên ngoài khi các đại biểu đang "huấn thị" trong Hội trường.
H5. Từ khắp mọi miền.H5. Từ khắp mọi miền.
H6. Đợi lâu quá, lên phần cuối khi các khoá khác còn vắng tanhH6. Đợi lâu quá, lên phần cuối khi các khoá khác còn vắng tanh


Đăng lại phóng sự ảnh của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Thứ sáu, ngày 22 tháng mười năm 2010)

Xem:Free Hit Counter