Một số hình ảnh Hội trường TPHCM 03.10.10 - hameok6Một số hình ảnh Hội trường TPHCM 03.10.10


Toàn trường chú ý. .. Chuẩn bị chụp hình... Chụp!Toàn trường chú ý... Chuẩn bị chụp hình... Chụp!
Khóa 1 & 2 : các đại ca có mặt đông nhất từ trước tới giờ!Khóa 1&2: các đại ca có mặt đông nhất từ trước tới giờ!
Khóa 3 : Lời phát biểu là bài ta là con của bố ta, mẹ ta...Khóa 3: Lời phát biểu là bài "ta là con của bố ta, mẹ ta... "khóa 4 :  đ/c DMĐ lại xuất hiện trong khóa này!Khóa 4: đ/c DMĐ lại xuất hiện trong khóa này!
Khóa 5 : đ/c KQ ngồi một mình hơi buồn!Khóa 5: đ/c KQ ngồi một mình hơi buồn!
Khóa 6 : nhường lời bình cho các bạn.Khóa 6: nhường lời bình cho các bạn.Khóa 7 : đ/c JM tính chen vô K7? Khóa 7: đ/c JM tính chen vô K7?
Khóa 8 : chiến đấu mãi vẫn là Út!Khóa 8: "chiến đấu" mãi vẫn là Út!
Lại là Út ... Quế (hát trường ca NVB)Lại là Út ... Quế (hát trường ca NVB)

Xem:  HTML Hit Counter