K6 ba miền
Nhân ra Hà nội sau Hội, được gặp gỡ BT K6 ba miền còn lưu luyến Hà nội nghìn năm, đa số lại cùng KGĐ với nhau ngày xưa, xin gửi đăng lên để ACE nhận dạng (vì chưa biết cách vào - nên đăng ở đây rồi nhờ bloger K6 đưa vào trang K6 - xin cảm ơn)

Nguồn: Blog Bạn Trỗi Miền Trung http://bantroimientrung.blogspot.com/2010/10/k6-ba-mien.html

Lưu ý: Để xem ảnh ở độ phóng đại lớn hơn
  • Chọn Slideshow (Nhấp chuột trái vào chữ Slideshow có ở góc trên bên phải)
  • Chọn Settings (Nhấp chuột trái vào chữ Setting có ở dòng trên bên phải - hiện ra khung Slideshow Settings)
  • Chọn độ phóng đại muốn xem ở dòng Photo Size - ví dụ 1200x1200 (Nhấp chuột trái vào mũi tên chỉ xuống (v) - chọn 1200x1200)
  • Trở ra (Nhấp chuột trái vào kí hiệu x)
  • Nếu cần Nhấn chuột phải vào ảnh, rồi chọn Xem ảnh (View) = dòng 1, nếu thấy kí hiệu (+) thì nhấn chuột trái vào ảnh 1x.

HTML Hit Counter