Blog của Trường Thiếu nhi Việt Nam Lư Sơn - Quế Lâm (Khối Lớp 5)

Rating:★★★★★
Category:Other
...Đây là Blog chung của cựu học sinh Khối Lớp 5 qua các thời kỳ Lư Sơn-Quế Lâm-KHX Nam Ninh. Nơi chia sẻ kỷ niệm "Quế Lâm 1 thời" và những vui buồn hiện tại ...
...“Dân Quế Lâm” cũng “Một thời Quế Lâm”, “1 thời Thiếu Sinh Quân” ...


Kiến Quốc giới thiệu:
"Wỏmén shi Guilin rén", đó là câu nói của những ai từng sống ở đất Quế Lâm! Tự hào lắm chứ, vui lắm chứ, nhất là khi dân Quế Lâm ta gặp nhau!
Cánh Quế Lâm 1953-1957 có blog http://vn.myblog.yahoo.com/luson.quelam http://lusonquelam.blogspot.com
Mời anh em Trỗi ta, nếu có thời gian, thì ghé thăm. Mấy bác Quế Lâm lớn vẫn dzô mạng của chúng ta thuờng xuyên.
Khi xem blog Bantroi, anh Quang Trung đã tâm sự: "Anh đã ăn cắp ý tuởng của các em. Có sao không?". "Xọet! Ông anh ạ, sao lại "có sao"?"... Dân Quế Lâm hay có cùng tư duy như thế!

Xem bài hay:
1. Chúng ta nói về chúng ta - Dấu vết khảo cổ - Diachuoansai (Thế Long), 20/1/2008.
2. Kể chuyện trường ta - QUÊN SAO ĐƯỢC NHỮNG KỶ NIỆM - Đinh văn Đặng (Giang), 15/11/2007.