Các tiện ích trực tuyến -ONLINE-

Rating:★★★★★
Category:Other
1. Xử lí văn bản tiếng Việt - VIETUNI [V1.618]
***Cách sử dụng :
(Sau khi ấ́n Xóa) Bạn Copy đoạn văn bản ở bất kỳ bảng mã nào rồi Paste vào khung trắng ===> nhấn Nhận dạng mã để biết bảng mã cuả văn bản hiện hành, chọn kiểu bảng mã muốn đổi rồi nhấn Đổi sang. Thế là Ok. Bây giờ chỉ cần Copy rồi Paste qua bài cần đăng là được rồi.


2. Chuyển đổi file các kiểu - MEDIA-CONVERT
***Cách sử dụng :
Ấn Browse để chọn File cần đổi dạng có trên máy của bạn (Chọn dạng file cần chuyển tại Input format vd: Portable Document Format (.pdf) )===> Chọn dạng file mình muốn chuyển qua tại Ouput format (phải dịch xuống dưới chút ít mới thấy) vd: Text files (.txt) ===> Ấn OK, ...chờ chút ít ... rồi làm theo chỉ dẫn (ấn continue) rồi cuối cùng là Download


Docspal (địa chỉ truy cập:www.docspal.com) là một dịch vụ chuyển đổi trực tuyến hỗ trợ hầu như tất cả định dạng tài liệu, video, âm thanh, hình ảnh, sách điện tử, và các định dạng tập tin nén.

3. Chỉnh lại ảnh (dạng JPEG) nhanh và đơn giản - SoftColor
***Cách sử dụng :
Ấn Browse để chọn ảnh (Lưu ý là chỉ ở dạng JPEG) cần chỉnh có trên máy của bạn ===> Ấn Upload Image. Nếu kết quả ưng ý thì ấn Download Improved Image để lấy ảnh đã chỉnh về.

(Còn muốn "phức tạp" thì dùng http://fotoflexer.com/)
---------- 2 haeo---------haeok6---------
TOP
⇧Δ----- ------ haeo
http://jellypages.com/flash-toys/dancing-text-banner-for-myspace-blogger/
Blogger Layouts ----------- ------------ http://www.hannom.org.vn/images_upload/small_701.gif
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
-------   Chúc Mừng Năm Mới ! 
Chúc Mừng Năm Mới - Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009
Chúc Mừng Năm Mới - Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009
Nhâm Thìn 2012
--------- 3 15http://www.reencoded.com/2010/08/03/15-best-css3-generators-for-lazy-designers/ 30
ho ho he he
----------------- 4

Thầy cô
000
Thầy cô
000
Thầy cô
000
Thầy cô
000
Thầy cô
000
Thầy cô
000g2
Thầy cô
000g1
Thầy cô
000g0
Thầy cô
2
Thầy cô
004
Thầy cô
0045
Thầy cô
0020
Thầy cô
0028
Thầy cô
0036
Thầy cô
0053
Thầy cô
0059
Thầy cô
0057
K5
xxx
--------- 5
Thầy cô
000
Thầy cô
000
Thầy cô
000
Thầy cô
000
Thầy cô
000
Thầy cô
000
Thầy cô
000
Thầy cô
000n10
Thầy cô
000n9
Thầy cô
000n8
Thầy cô
000n7
Thầy cô
000n6
Thầy cô
000n5
Thầy cô
000n4
Thầy cô
000n3
Thầy cô
000n2
Thầy cô
000n1
Thầy cô
0055
Thầy cô
7
Thầy cô
4
Thầy cô
3
Thầy cô
0044
Thầy cô
0031
Thầy cô
0049
Thầy cô
0017
Thầy cô
0025
Thầy cô
007
Thầy cô
0029
Thầy cô
0030
Thầy cô
0035
Thầy cô
0015
Thầy cô
0014
Thầy cô
1
Thầy cô
005
Thầy cô
6
Thầy cô
001
Thầy cô
8
Thầy cô
0060
---------- 6
Thầy cô
000
Thầy cô
000
Thầy cô
000
Thầy cô
000
Thầy cô
000
Thầy cô
000
Thầy cô
000b9
Thầy cô
000b8
Thầy cô
000b7
Thầy cô
000b6
Thầy cô
000b5
Thầy cô
000b4
Thầy cô
000b3
Thầy cô
000b2
Thầy cô
000b1
Thầy cô
000b0
Thầy cô
0013
Thầy cô
0011
Thầy cô
008
Thầy cô
9
Thầy cô
0058
Thầy cô
0052
Thầy cô
0051
Thầy cô
0050
Thầy cô
0048
Thầy cô
0043
Thầy cô
0042
Thầy cô
0041
Thầy cô
0040
Thầy cô
0039
Thầy cô
0038
Thầy cô
0027
Thầy cô
0026
Thầy cô
0024
Thầy cô
0022
Thầy cô
0019
Thầy cô
0016
Thầy cô
009
Thầy cô
006
Thầy cô
003
Thầy cô
5
K1 - K2
xxx
K3
xxx
---------- 7
Thầy cô
000
Thầy cô
000
Thầy cô
000
Thầy cô
000
Thầy cô
000
Thầy cô
000
Thầy cô
000
Thầy cô
000
Thầy cô
000r4
Thầy cô
000y2
Thầy cô
000r3
Thầy cô
000r2
Thầy cô
000r1
Thầy cô
000y1
Thầy cô
000r0
Thầy cô
000y0
Thầy cô
0010
Thầy cô
0012
Thầy cô
0023
Thầy cô
0037
Thầy cô
0047
Thầy cô
0061
Thầy cô
0056
Thầy cô
0054
Thầy cô
0046
Thầy cô
0034
Thầy cô
0033
Thầy cô
0032
Thầy cô
0021
Thầy cô
0018
Thầy cô
000
Thầy cô
002
Thầy cô
0062
Thầy cô
xxx
K4
xxx
K6 - K7 - K8
xxx


background: #ddddff; /* for non-css3 browsers */ filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ffffff', endColorstr='#ddddff'); /* for IE */ background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#ffffff), to(#ddddff)); /* for webkit browsers */ background: -moz-linear-gradient(top, #ffffff, #ddddff); /* for firefox 3.6+ */