Giao lưu: B6, K8 Gặp mặt tại nhà bạn Thái C11

Start:     Apr 26, '08 3:00p
Location:     tại nhà bạn Thái C11, khu đô thị mới Yên Hoà, Yên Trung.


...cũng là tân gia!...Thầy Phạm Lực có mặt ....Các bạn nữ B6, K8 tại Hà nội đến đông đủ...

Xem:
1. Giao lưu: B6, K8 họp mặt tại nhà bạn Thái C11 - Trần Kiến Quốc tại "Blog Út Trỗi"
2. Gặp nhau tại nhà Thái - Nguyễn Thị Thái tại "Blog Út Trỗi"