Chưng cầu ý kiến: Nên đặt tên cho trang của khóa 6 là gì?

Nên đặt tên cho trang của khóa 6 là gì?

K6 - Trường Trỗi
 
 3

Trường Trỗi - K6
 
 2

K6 - Bạn Trỗi
 
 0

Bạn Trỗi - K6
 
 10

Chọn tên khác
 
 0

Mong các bác đóng góp ý kiến bằng cách chọn 1 trong các câu trả lời bên (chọn xong nhớ ấn nút VOTE)

Cảm ơn.