Xây dựng khu Tưởng niệm Lưỡng quốc Tướng quân Nguyễn Sơn – Hồng Thuỷ - kỷ niệm 100 năm ngày sinh (1/10/1908-2008),

Start:     Apr 22, '08
Location:     Tại thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm

...Ban vận động xây dựng Nhà Tưởng niệm đã được thành lập, trong đó có chị Thanh Hà, anh Nguyễn Cương và Việt Hằng...

Xem:

Tin vui: Nhà Tưởng niệm Tướng Nguyễn Sơn sẽ khánh thành trong tháng 10 này! - Được đăng bởi Kiến Quốc tại Blog "Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi", 07:32 Thứ tư, ngày 23 tháng tư năm 2008

Xem bài cũ:
1. TƯỚNG LĨNH ĐỜI THƯỜNG: TIẾT MỤC HAY NHẤT - Được đăng bởi Kiến Quốc tại Blog "Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi", 16:08 Thứ năm, ngày 09 tháng tám năm 2007
2. 11 tướng đầu tiên - Được đăng bởi Hà Mèo