Thông báo - Trần Kiến Quốc

Đăng lại tin của Trần Kiến Quốc
(đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi”: Thứ năm, 03 tháng tư, 2008)

Thông báo

Do có những thay đổi về "nhân sự", được sự thống nhất của Trưởng BLL Thiếu tướng Bùi Vinh, nay giao nhiệm vụ cho bạn Dương Minh k4 (0918156666) làm Trưởng BLL trường tại TpHCM.

1. Cách thức họat động: tập thể. Đại diện BLL các khóa có trách nhiệm hỗ trợ Trưởng ban làm việc.
2. Phương tiện liên lạc: điện thọai di động.
Cụ thể:
- K1: Anh Thanh Tường (0918307149).
- K2: Anh Tài Chung (0903920656).
- K3: Anh Khánh Tường (0903924443).
- K4: Anh Trung Liêm (?).
- K5: Anh Trần Lảnh (0908891455).
- K6: Anh Nguyễn Nam Điện (0903805765), Hùynh Hồng (0913807888).
- K7: Anh Vũ Anh (0939081838).
- K8: Anh Hồ Bá Đạt (0903811111).
Có thể kết hợp giao ban Café như đã làm.

2. Công việc cụ thể thời gian tới:
- Hiếu hỷ: Do BLL từng khóa chủ động tổ chức. Những việc đại sự có thể thông báo lên blog.
- Trưa chủ nhật 13/4/08, gia đình cô chú Lê Bưởi tổ chức "giỗ đầu" cho LS Lê Minh Tân. BLL mời thầy Trọng (0939432643), thầy Vọng (0908860261) và cô Thục (08-7415117) tham gia.
- Các bạn Vũ Anh, Hồ Bá Đạt có ý tưởng phát động anh chị em ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập các cháu học sinh Quảng Trị nơi LS YHòa và đồng đội an nghỉ từ 1972 tới nay. Đây là ý tưởng tốt sẽ phát động tòan trường.
- Các bạn k4, k5 có ý tưởng xây dựng nhà văn hóa cho xã Mỹ An, Đại Từ nơi chúng ta đã đóng quân năm 1965-66. Xin ý kiến của anh em và thày cô!