Hưng Hóa, Quế Lâm 10-2007


Thăm Hưng Hóa 23/10/2007
gồm Thắng biêu, Hồng lồi, Tâm, Hà mèo (từ HCMC ra) và Hùng, cả Phát (HN)

Tại cầu Trung Hà


Xem bài viết:
1/ Phóng sự ảnh của Hà Mèo về chuyến đi Quế Lâm, Hưng Hóa 10/2007 - hameok6
2/ HAI NGÀY Ở HÀ NỘI - hameok6
3. Xem bản đồ vệ tinh "Y Trung cũ" và "khu Trường mới" hiện nay ở Quế Lâm
(tại Wikimapia) - theo chú thích của Hữu Thành trong bài: "Rỗi hơi, nhặt ảnh trên trời" 22/9/2007 tại Blog "Bạn Trỗi".