Kỉ niệm 40 năm thành lập Trường
Xem:
1. Kỉ niệm 40 năm thành lập Trường - Blog "Bạn Trỗi K6"
2. Truong_10_05_HN - Ảnh tại Blog "Ut Trỗi"
3. School - Ảnh tại Blog "K8NVT"
4. Albums - Bạn Trỗi - Ảnh tại Blog "BANGOC199"

Xem thêm:


Lưu ý: Để xem ảnh ở độ phóng đại lớn hơn
  • Chọn Slideshow (Nhấp chuột trái vào chữ Slideshow có ở góc trên bên phải)
  • Chọn Settings (Nhấp chuột trái vào chữ Setting có ở dòng trên bên phải - hiện ra khung Slideshow Settings)
  • Chọn độ phóng đại muốn xem ở dòng Photo Size - ví dụ 1200x1200 (Nhấp chuột trái vào mũi tên chỉ xuống (v) - chọn 1200x1200)
  • Trở ra (Nhấp chuột trái vào kí hiệu x)
  • Nếu cần Nhấn chuột phải vào ảnh, rồi chọn Xem ảnh (View) = dòng 1, nếu thấy kí hiệu (+) thì nhấn chuột trái vào ảnh 1x.