Đọc "Sinh ra trong khói lửa - 2" trên mạng

Chờ mãi mà chẳng thấy Ban Biên Tập đưa lên mạng 2 tập „Sinh ra trong khói lửa” (để „chôm” về ), nên thử gửi tạm các bác nào chưa đọc SRTKL bản SCAN một số bài trọn lọc của tập 2. Kĩ thuật non nên 1 số chỗ bị mờ (cũng là thử nghiệm ban đầu), mong các bác chịu khó đọc, lấy thông tin là chính.


Mục lục các bài trích đăng từ "Sinh ra trong khói lửa – Tập 2


* Lời nói đầu - Ban biên tập, 5-9
1 Vài cảm nghĩ... - Hồ Thanh, 10-20
2 Ý kiến bạn đọc - Ban biên tập, 21-27
4 Tâm sự người thầy - Thầy giáo Lã Khắc Tiệp, 31-34
5 - "Sinh ra trong khói lửa" đã cho em nhiều bài học bổ ích - Nguyễn Thị Bích Liên, 35-38
8 Chín lời thề danh dự - Tư liệu được Hà Chí Thành – K6 lưu giữ trong sổ tay cá nhân từ năm 1965, 43-44
9 Danh sách các Anh hùng, Liệt sĩ - Ban biên tập, 45-51
10 Nhớ thầy cô - Ban biên tập, 52
11 Những gia đình có nhiều con là học sinh trường Trỗi - Ban biên tập, 53-57
12 Cần có nhiều trường như trường Nguyễn Văn Trỗi - Trích bài phát biểu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 58-59
13 Để có sự thành công - Bùi Khắc Quỳnh, 60-64
14  Hổ phụ sinh hổ tử - Ban biên tập, 65-70
15 Cùng nhau làm việc nghĩa tình - Trần Kiến Quốc K5, 71-75
16 Anh em tôi vinh dự được viếng Bác - Trần Thành Công K6, 76- 78
31 Chuyện về một liệt sĩ, bạn tôi- Trần Kiến Quốc K5,135-141
3 2  Chu Tấn Quang  -  rực sáng tên anh ! - Trần Kiến Quốc K5, 1 42 -14 6
33 Lá thư trước giờ ra trận- Ban biên tập, 147-148
34 Từ một bức thư ngỏ - Ban biên tập, 149-150
35 Thông tin về liệt sĩ Võ Nguyên Trọng - Huỳnh Hồng K6, 151-154
36 Nhớ Mạnh Minh - Nguyễn Hoàng Anh K6,155-162
37 Tâm linh - Lan Phương, 163-164
38 Sẻ chia - Phạm Nhất Trung K5, 165-169
52 Phù sa mặn - Nguyễn Xuân Lăng K3,222-224
59 Những ngày mới lên trường - Hà Chí Thành K6, 243-245
68 Tác giả bài  „ Hiệu ca ”- Minh Phương, 271-275
69 Hiệu ca Trường thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi - Hồng Tuyến, 276
72 Thầy dạy vẽ - Nguyễn Hoàng Anh K6, 284-285
79 Vì sao tôi có biệt danh  „ Trọc ”  - Nguyễn Đức Cảnh K6 , 315-317
129  Những bài học khó quyên...  - Nguyễn Hoàng Anh K6, 500-503
138 Chuyện xảy ra ở  „ CT 23 ”  - Quang „chầy” K6, 538-540
164 Ký ức người đi xa - Nguyễn Anh Minh K6, 640-645
165 Điều hiếm thấy - Võ Điện Biên K6, 646-650
166  Từ báo tường tới chiến trường - Ghi theo lời kể của Vũ Hòa Bình K6, Nguyễn Xuân Lộc K6,  651-658
176 Đi tìm viếng mộ Karl Marx - Nguyễn Nam Điện K6, 698-701
203 Xây nhà cho đồng đội - Vinh Quang,814-816
237  „Ngoại giao nhân dân” mừng 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Phạm Hoàng Hưng K6, 936-939