Ảnh ghép của Hà Mèo
Vài tấm hình ghép quá khứ và hiện tại để anh em mình xem và so sánh cho vui

Xem: http://nvtk6.multiply.com/journal/item/153