CLB tennis k6 ở Hoàng Thành, HN - Kiến Quốc
CLB tennis k6 ở Hoàng Thành, HN

Kiến Quốc


Ngày chủ nhật nghỉ ngơi. Chiều Dũng Zôt k8 rủ ra sân tennis ở Trạm 66 gặp anh em Trỗi. Ở đây từ chục năm nay, anh em Trỗi k6 đã tụ bạ vào chiều thứ bảy và chiều chủ nhật, chơi tennis, xả stress sau tuần làm việc mệt mỏi. Có Vũ Điện Biên

Vũ Điện Biên


Biên rồ
0989 099 954, bien54@yahoo.com
HN

1970

9/6/2012

, Minh Chính

Lê Minh Chính


Chính phổng
0913 092 280, leminh_chinh@yahoo.com
HN

1970

2011

, Anh Minh

Nguyễn Anh Minh


Minh đùn
0915 431 918
HN

1970

9/6/2012

, Bình "tũn"

Nguyễn Văn Bình


Bình tũn
0903 450 069
HN

9/6/2012

k6, thêm 2 bạn k8 là Dũng Zôt và Dũng "bò". Có 2 em chân dài chơi chả kém nhà nghề: Tám, Ngân. Bác Hà Quang Chí k3 cũng thỉnh thoảng góp vui.


Chơi cũng ăn thua ra phết. Cường, Trưởng bộ môn Tennis, bóng bàn (Tổng cục TDTT) được giao làm trọng tài. Chiều qua cặp Dũng "bò", Ngân thua cặp Quốc (37 Lý Nam Đế) và Ngân nên phải mời anh em uống bia. Vô tình Thắng "híp"

Nguyễn Quốc Thắng


Thắng híp
0983 389 858
HN

1965

9/6/2012

k6 đi bách bộ thể dục về gặp anh em ngồi bên kia đường Phan Đình Phùng thì cũng dừng lại tu vài chai.
Anh em duy trì sinh hoạt thế là tốt - vừa tình xưa nghĩa cũ, vừa rèn luyện thể lực. Cuộc sống như thế là quá vui!

 ❧ ❀ ❧