Tour Trỗi EU


Hè 2013 vừa qua, Minh Chính có chuyến công tác dài ngày bên CH Sec, sau đó đã cùng A trưởng đi một vòng thị sát tình hình ACE K6 bên EU.
Gửi tạm các bác vài ảnh về chuyến đi, bài và ảnh đầy đủ tác giả hứa sẽ gửi sau (do đang bận công việc).

TTh


CH Sec, Ústí nad Labem, tháng 7/2013,
thăm Thiện Quang.

Áo, Wien, 29/07/2013,
thăm Minh Phượng.Hungary, Budapest, 31/07/2013,
thăm Trỗi BU - Trụ K4, Triều ngỗng, Thắng.

Balan, Warszawa, 05/08/2013,
thăm Trỗi Vác-xa-va: Quốc tử, Đạo ta.Budapest - Trên thành Buda

Budapest - Trên núi GellérTour Trỗi EU

Tour Trỗi EU

CH Sec, Ústí nad Labem, tháng 7/2013, thăm Thiện Quang.
Ảnh Minh Chính.

Tour Trỗi EU

Áo, Wien, 29/07/2013, thăm Minh Phượng.
Ảnh Minh Chính.


Tour Trỗi EU

Hungary, Budapest, 31/07/2013, thăm Trỗi BU - Trụ K4, Triều ngỗng, Thắng.
Ảnh Minh Chính.


Tour Trỗi EU

Balan, Warszawa, 05/08/2013, thăm Trỗi Vác-xa-va: Quốc tử, Đạo ta.
Ảnh Minh Chính.


Tour Trỗi EU

Budapest - Trên thành Buda.
Ảnh Minh Chính.


Tour Trỗi EU

Budapest - Trên núi Gellér.
Ảnh Minh Chính.