TIN BUỒN: Thầy Trần Sinh đã mấtThầy Trần Sinh
Thầy Trần Sinh
Giáo viên thể dục
0713.884629
Cần Thơ
Giáo viên thể dục trường ta
Đã mất vào lúc 2 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2013
Tại Cần Thơ
Đã liệm vào lúc 10 giờ ngày 25 tháng 9.
Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2013 (thứ 7) sẽ hỏa táng và gởi tro cốt ở Chùa.
Thông tin từ gia đình.

(Theo tin của anh Hà Chí Quang k4  đăng trên Blog bantroi)