Cafe giao ban Tháng 3/2009

Start:     Mar 1, '09
Location:     Café "Đôi khi": 21/3 - Lý Chính Thắng - Q.3 - Tp.HCM


Mời các bạn Trỗi và những người có liên quan tới dự buổi cafe giao ban tổ chức vào sáng chủ nhật đầu tiên của các tháng:
Thời gian: từ (sau) 08g sáng chủ nhật ngày 01/03/2009.
Địa điểm: Café "Đôi khi" số 21/3 - Lý Chính Thắng - Q.3 - HCMC.

Trung Liêm, ĐT.0989787868.

Xem:
  • Giao ban T3 - Hà Chí Quang, 28/2/2009 tại "Blog Bạn Trỗi"

Xem thêm: