Hội đền Tả Phủ Lạng sơn - K6 LSHội đền Tả Phủ Lạng sơnNgày 27 âm lịch tháng giêng hàng năm đều có hội này và được tổ chức rất trang trọng. Các bạn nếu yêu thích lễ hội nên đến Lạng sơn (vốn có rất nhiều lễ hội trong tháng giêng và tháng hai) để tìm hiểu phong tục tập quán của dân VN mình tại LS. Khi đi nên nhớ rèn luyện kỹ năng "trà, tửu"...

Đây là một số cảnh của lễ hội đền Tả Phủ ở Lạng Sơn diễn ra vào ngày 27 tháng giêng âm lịch hằng năm . Vì tôi chỉ có súng kíp nên "bắn" không đẹp lắm, các pác thông củm nha.

PS: Các bạn vô google search tên Thân công Tài sẽ tìm hiểu rất kỹ về thân thế của ông và tại sao lại có lễ hội này. Tôi không Copy & Paste được vì sợ vi phạm lisence :D .
Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog "ÚT TRỖI”: Thứ bảy, ngày 21 tháng hai năm 2009)

Xem:

1. Hội đền Tả Phủ Lạng sơn - K6 LS - 21/2/2009, Blog "ÚT TRỖI”.