Kỷ niệm 79 năm Ngày 3 tháng 2

Start:     Feb 3, '09
Location:     Blog
Đảng kỳ

...Mối quan hệ hữu cơ Đảng - Bác - Nhân dân đã làm nên thắng lợi kỳ vĩ của Dân tộc VN mấy chục năm qua. Chúng ta tự hào vì đã và đang đứng trong đội hình đó...

(Thanh Minh - 28/1/2009)Xem:

1. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh - Thanh Minh - 23/1/2009 – Blog “Bạn Trường Trỗi”.
2. CHUYỆN VỀ MỘ CHỊ VÕ THỊ SÁU - dathb136 - 1/2/2009 – Blog “ÚT TRỖI”.
3. GIẢI ĐÁP BÀI "CHUYỆN VỀ MỘ VÕ THỊ SÁU" - dathb136 - 3/2/2009 – Blog “ÚT TRỖI”.
4. QUỐC DÂN ĐẢNG (MỚI) - Minh Kính - 3/2/2009 – Blog “Bạn Trường Trỗi”.
5. Tết trồng cây - HaMeoK6 - 4/2/2009 – Blog “Bạn Trường Trỗi”.
6. Thơ Xuân của Bác - Minh Kính - 9/2/2009 – Blog “Bạn Trường Trỗi”.
7. TÌM ĐỌC: “ Phải là Đảng của dân tộc Việt Nam” - Thanh Minh - 11/2/2009 – Blog “Bạn Trường Trỗi”.

Xem thêm:
1. TẠI SAO TÔI VÀO ĐẢNG ? - hameok6 - 5/5/2008 – Blog “Bạn Trỗi K6”.
2. CHUYỆN TÔI VÔ ĐẢNG - hameok6 - 15/5/2008 – Blog “Bạn Trỗi K6”.