Bạn Trỗi la cà ở ngõ Cấm Chỉ - Bs Hoc

Start:     Feb 19, '09 12:00p
Location:     Ngõ Cấm Chỉ, HN
0h đêm còn la cà ở ngõ Cấm Chỉ

Cấm chỉ - tức là cấm không được phép ?
Ấy thế mà 0h đêm mấy bác từ K7 đến K3 còn la cà ở ngõ Cấm Chỉ
Mời các AE xem xem có vui không

(Được đăng bởi Bs HOC vào lúc 00:43, 20/2/2009)


Xem:

1. Từ K7 đến K4 gặp tình cờ ở 'Cấm chỉ" - K.Viet, 12/2/2009 tại "Blog ÚT TRỖI"