Bạn Trỗi SG giao lưu với Phú Hòa

Start:     Feb 19, '09
Location:     TP HCM
...được 'lệnh' đến 'gặp mặt và giao lưu với Phú Hòa'. Đã tưởng a.PH .... 'ra mắt' ở Saigon như đã có ở HN. Ai dè tới nơi vẫn chỉ mấy ông anh 'cũ mèm' (!).
Đến cuối buổi lại có Suối tới chúc mừng a.PH .... nhưng hụt !!!

Hôm qua nhận được "lệnh" đến "gặp mặt và giao lưu với Phú Hòa". Đã tưởng a.PH .... "ra mắt" ở Saigon như đã có ở HN. Ai dè tới nơi vẫn chỉ mấy ông anh "cũ mèm" (!). May mà có VH là còn "mới mẻ" chút đỉnh do lâu nay chỉ thấy trên phim ảnh ....

Đến cuối buổi lại có Suối tới chúc mừng a.PH .... nhưng hụt !!!

(Gửi bởi hameok6 lúc 2:27 CH , 19/2/2009)

Xem:

1. Giao lưu với Phú Hòa - hameok6, 19/2/2009 tại Blog "Bạn Trường Trỗi"
2. ... vì gia đình, vì bạn bè, và bây giờ thêm một chút gì nữa ... - HữuThành, 9/2/2009 tại Blog "Bạn Trường Trỗi"