Thông tin về Liệt sĩ Đỗ Khắc Tiến

Tìm trên mạng, tại trang WEB "Vì Đồng Đội" thấy thông tin sau về Liệt sĩ Đỗ Khắc Tiến:

Phần mộ Liệt sĩ Đỗ Khắc Tiến

Tên Liệt sĩ: Đỗ Khắc Tiến
Ngày Sinh: 1952
Quê quán: Mỹ Yên, Đại Từ, Thái Nguyên
Đơn vị: C3-E245
Ghi chú: Liệt sỹ: Đỗ Khắc Tiến, sinh năm 1952, đơn vị: C3-E245, chức vụ: hạ sỹ, chiến sỹ, mất ngày:02/06/1972. Địa chỉ mộ: khu C, lô 16, mộ 09, nghĩa trang Liệt sỹ Huyện Hoà An, Bế Triều, Hoà An, Cao Bằng.
Thông tin người liên lạc:
Họ tên: Hoàng Văn Xích
Địa chỉ: Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên
Điện thoại: 0

Đã bổ xung vào Danh sách các Anh hùng, Liệt sĩ tại Blog K6

21. Liệt sĩ Đỗ Khắc Tiến


Học sinh khóa 6
Sinh: 1952 Quê: Mỹ Yên, Đại Từ, Thái Nguyên.
Đơn vị: C3-E245, chức vụ: hạ sỹ
Hy sinh: 02/06/1972
Mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Sa Thầy - tỉnh Kon Tum. Sau đã chuyển: khu C, lô 16, mộ 09, Nghĩa trang Liệt sỹ Huyện Hoà An, Bế Triều, Hoà An, Cao Bằng.
Liên hệ gia đình: Đỗ Hoàn (em trai) sinh 1962, trung tá CS điều tra huyện Đại Từ (Hoàng Văn Xích Địa chỉ: Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên).


Xem bài viết:


Sưu tầm trên mạng: