Giỗ đầu Vũ Quang (25 Tháng Giêng Âm lịch) - Kiến Quốc

Start:     Feb 19, '09
Location:     HN
...
Trưa nay, anh em ta lại nhà Vũ Quang dự giỗ đầu bạn. BLL k5 ở HN có Ngô Thế Vinh, Mạnh Hùng, Công Chính cùng các bạn Mai Lâm, Việt Dũng, Minh Sơn, Kiến Quốc... Anh em thắp nén nhang tưởng nhớ tới bạn và cầu chúc Vũ Quang phù hộ cho vợ con, gia đình. Nhanh quá!
...
(Trần Kiến Quốc, 19/2/2009).

...
- Chiều nay, 2g, bạn Mai Lâm k5 có món quà nhỏ cho con gái Vũ Quang: 1 bộ máy vi tính dùng cho học tập. Thay mặt BBT xin cảm ơn tấm lòng thành của Mai Lâm và chúc cháu học giỏi! Dưới đó chắc Vũ Quang mát lòng!
...
(Trần Kiến Quốc, 22/2/2009).Xem:

1. Giao lưu nhóm nhỏ - Trần Kiến Quốc, 19/2/2009, Blog "BẠN TRỖI K5".
2. Tin vắn chủ nhật - Trần Kiến Quốc, 19/2/2009, Blog "BẠN TRỖI K5".
3. Tin buồn: Bạn Vũ Quang đã mất (2/3/2008 - 25 Tháng Giêng (Đ) Năm Mậu Tý) - Blog "BẠN TRỖI K5".