Thăm lại nơi đóng quân tại Trung Hà và Hưng Hóa


Thăm lại nơi đóng quân tại Trung Hà và Hưng Hóa


Kính gửi các bạn K6 NVT!
Được sự phân công của Ban LL nhà trường chuẩn bị cho sản xuất phim tài liệu "Mái trường sinh ra trong khói lửa" về trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi, K6 chịu trách nhiệm phân đoạn thăm lại nơi đóng quân tại Trung Hà và Hưng Hóa.

Ban LL K6 NVT kính mời các bạn K6 tập trung tại số 1 Trấn Vũ, 7h00 chủ nhật ngày 25/6/2017 để đi Trung Hà và Hưng Hóa cùng với các phóng viên THQP.

Chương trình thực hiện trong 1 ngày:
  1. 7h00-8h30: tập trung tại số 1 Trấn Vũ và hành quân lên trường trung cấp công binh, Bộ TL công binh.
  2. 8h30-9h30: gặp mặt với Ban giám đốc nhà trường, tham quan và quay một số cảnh, phỏng vấn một số bạn K6.
  3. 9h30-10h30: đi Hưng Hóa đến Lữ CB, QK 2. Gặp mặt Ban CH, quay một số cảnh tại đây.
  4. 10h30-11h30: trở lại Trung Hà, giao lưu và liên hoan cùng trường trung cấp công binh.
  5. 13h00: hành quân về 1 Trấn Vũ, Hà Nội.
Đề nghị các bạn K6 đăng ký tham gia sớm để biết quân số và Ban LL chuẩn bị phương tiện đi lại chu đáo, an toàn.
(Các bạn ăn mặc lịch sự, nếu là quân nhân tùy theo từng bạn thích mặc quân phục thì mặc).

BAN LIÊN LẠC K6 KÍNH BÁO

Vũ Điện Biên, DĐ: 098 9099954