Gặp mặt tại nhà bạn Quang Trung HN


Trịnh Đức Tạo‎ >> Bạn Trỗi K6 - 31/05/2017 15:02
Vui vẻ nhân ngày 1/6 tại nhà bạn Quang Trung, HN.

Thanh Binh Quan
Đón bạn Tạo tại nhà Trung con. Đang nhắc về ĐN và...
Minh Phuong Hoang Hussain: ...nhà Vân, Trung và Việt Thắng ngay cạnh nhau, chuyện chạy sang nhau là chuyện vặt.


Trieu Le Trong: Thích nhất món nem chua nếu của xứ Thanh !