Bạn phi công ra thăm Hà Nội


Van Nam Nguyen - 19 Tháng 6/2017 lúc 16:53 ·
Minh Nguyen - 18 Tháng 6/2017 lúc 19:27 ·


Bay
Cất cánh TSN. Vòng phải, lấy hướng ra Bắc. Alê...!!!
Đà Nẵng nhìn từ độ cao 10.000 m.
Hạ cánh Nội Bài.Họp lớp học viện GaGaRin 83-87
Cựu phi công phản lực và người "lái phi công"
LỐI CŨ ... đến trường

...cổng trường thân yêu. Nơi đây, tôi và các bạn 10c 3B LTK tốt nghiệp PTTH niên khóa 1970-1971.
Mùng 4.9 năm đó tôi nhập ngũ (đúng ngày sinh).
Một con đường mới rộng mở: - Đời Bộ Đội.

Ra sân 66
Van Nam Nguyen: Trang bị đầy mình: Dầy của A.Minh, vợt Trung Lê Toàn đồ xịn nhưng vẫn thua...???

Đại diện k6 ở Hà Nội, Tennis 66 chào đón Nam Nguyễn ra Thủ Đô ở Bãi Pháo.
...rủ nhau oánh tennis sau đó "tắm rửa" = bia hơi HN. Chả còn gì bằng!