Lại tin buồn
Hoài Thu sinh 09/11/82
(con gái bạn Nguyễn Toàn Thắng "biêu"

Nguyễn Trọng (Toàn) Thắng


Thắng biêu
0903 355 978,
+84 93 801 63 54 Viber
toanthang317@yahoo.com.vn, thang.nguyentoan.9889@facebook.com
toanthang.nguyen.39750@facebook.com
SG

1972

08/09/2012

) sống tại Đức với mẹ từ năm 7 tuổi vừa mất hôm 20/03/14 (chưa biết nguyên nhân).

Xin chia buồn cùng bạn và gia đình.

Sao nhận được nhiều tin buồn thế.